Langkau ke kandungan utama

STRATEGI DIREKTIF


Pengenalan:
Sesetengah pelajar lebih memahami sesuatu pelajaran yang diajar jika mendapat
bimbingan dan arahan guru terutamanya dalam memahami sesuatu konsep. Oleh itu,
strategi pembelajaran yang paling sesuai untuk pelajar-pelajar ini adalah strategi
pembelajaran direktif.
Definisi:
Strategi untuk pemerolehan dan penguasaan pengetahuan, melatih dalam prosedur
tertentu termasuk latih tubi, pembelajaran masteri dan pengajaran secara langsung
Strategi direktif berperanan untuk membantu pelajar memperoleh maklumat,
pengetahuan dan kemahiran. Pelajar diarah untuk mematuhi langkah-langkah tentang
sesuatu kemahiran atau pengetahuan yang disampaikan oleh guru.
Melalui strategi direktif pelajar menerima maklumat dan pengetahuan melalui
penerangan tentang sesuatu kemahiran konsep daripada guru melalui tunjuk cara,
bimbingan dan latihan diikuti ujian untuk menilai kefahaman. Pengetahuan dan
kemahiran yang diperoleh pelajar adalah replika kepada apa yang disampaikan oleh
guru.
Contoh kaedah pengajaran bagi strategi ini ialah kaedah demonstrasi, kuliah atau
penerangan dan latih tubi.
Prinsip Asas Strategi
Strategi direktif ini berpusatkan guru dan pembelajaran adalah secara tradisional di
mana guru berperanan menyampaikan maklumat
Prinsip asas ialah:
1. Penstrukturan informasi
2. Penentuan matlamat dan kaedah yang dipakai
3. Penyediaan perancangan
4. Penyemakan terhadap pengetahuan dan ingatan
5. Membuat peneguhan

Ulasan

Catatan popular daripada blog ini

akta dan undang-undang pencemaran air